Extra delays on the horizon as Dudu Myeni threatens to g…